Blog Archives

บทความน่ารู้,

สถิติข่มขืนในประเทศไทย

สถิติข่มขืนในประเทศไทย
 

ในช่วงปี 2552-2556 พบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับการแจ้งความในคดีข่มขืน 4,000 คดี ต่อปี เฉลี่ยได้ว่าจะเกิดคดีข่มขืนได้ 1 คดี ในทุก ๆ 2 ชั่วโมง แต่มีการจับกุมได้เพียงแค่ 2.400 คดี  จากการสำรวจพบว่ามีคดีข่มขืนที่เหยือไม่ได้แจ้งความถึง