บทความน่ารู้,

สถิติข่มขืนในประเทศไทย

สถิติข่มขืนในประเทศไทย

 

ในช่วงปี 2552-2556 พบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับการแจ้งความในคดีข่มขืน 4,000 คดี ต่อปี เฉลี่ยได้ว่าจะเกิดคดีข่มขืนได้ 1 คดี ในทุก ๆ 2 ชั่วโมง แต่มีการจับกุมได้เพียงแค่ 2.400 คดี  จากการสำรวจพบว่ามีคดีข่มขืนที่เหยือไม่ได้แจ้งความถึง 30,000 คดี หรือคิดเป็น  58% ของคดีทั้งหมด  เฉลี่ยได้ว่ามีคดีข่มขืนเกิดขึ้นทุก ๆ  15 นาที

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ได้เก็บสถิติคดีข่มขืนในปี 2554 จากการนำเสนอข่าว 158 ข่าว พบว่า 50% ผู้ก่อเหตุคือคนในครอบครัว ได้แก่ พ่อ พ่อเลี้ยง ตา พี่ชาย หรือคนรู้จักเช่น เพื่อนบ้าน เพื่อน ครู ภิกษุ และมีเพียง 33 % ที่กระทำโดยคนที่ไม่รู้จัก

0no comment

writer

The author didnt add any Information to his profile yet